NEWSLETTER - PRACA NA E-MAIL
ZMIEŃ USTAWIENIA / WYPISZ SIĘ

Jak ustalana jest pensja minimalna?

Jak ustalana jest pensja minimalna?

O tym, jaka będzie wysokość pensji minimalnej w roku następnym większość serwisów informacyjnych rozpisuje się już na początku grudnia. To jednak, ile będzie ona wynosić ustala się znacznie wcześniej. Sprawdź, kto i w jaki sposób decyduje o wysokości minimalnego wynagrodzenia w Polsce.

Płaca minimalna to najniższa z możliwych płac i jest ona ustalana przez państwo. Jej głównym celem jest usunięcie szkodliwych dla zatrudnionych skutków konkurencji pracodawców. W Polsce poziom najniższego wynagrodzenia jest ustalany od 1956 r. Warto przy tym dodać, że pensja minimalna stosowana jest wyłącznie w odniesieniu do umów o pracę. Oznacza to, że pracownicy świadczący pracę w oparciu o umowę cywilnoprawną (np. umowa zlecenia) nie mogą liczyć na to, że pracodawca zawsze wypłaci im wynagrodzenie w wysokości minimalnej krajowej.

Kto ustala pensję minimalną?

Aby wysokość pensji minimalnej została ustalona, Rada Ministrów do dnia 15 czerwca każdego roku jest zobowiązana przedstawić Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych propozycję wysokości tego wynagrodzenia w roku następnym. W skład wspomnianej Komisji wchodzą przedstawiciele rządu, organizacji związkowych (NSZZ „Solidarność, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych) i organizacji pracodawców (Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, Konfederacja Pracodawców Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego, Business Center Club).

Istotne informacje

Rada Ministrów nie tylko przedstawia propozycję wysokości wynagrodzenia minimalnego w roku następnym, lecz ma też obowiązek przekazać szereg informacji mogących mieć wpływ na ustalenie ostatecznej kwoty. Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę mowa o następujących informacjach:

  • wskaźniku cen w roku poprzednim,
  • prognozowanych na rok następny: wskaźniku cen oraz wskaźniku przeciętnego wynagrodzenia,
  • wysokości przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale roku, w którym odbywają się negocjacje,
  • wydatkach w gospodarstwach domowych w roku poprzednim,
  • wskaźniku udziału dochodów z pracy najemnej oraz przeciętnej liczbie osób na utrzymaniu osoby pracującej najemnie w roku poprzednim,
  • wysokości przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w roku poprzednim według rodzajów działalności,
  • poziomie życia różnych grup społecznych,
  • warunkach gospodarczych państwa, z uwzględnieniem sytuacji budżetu państwa, wymogów rozwoju gospodarczego, poziomu wydajności pracy i konieczności utrzymania wysokiego poziomu zatrudnienia,
  • wskaźniku prognozowanego realnego przyrostu produktu krajowego brutto.

Wszystkie podane wyżej dane są niezbędne do tego, by ustalić ostateczną wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku następnym.

Ogłoszenie ustalonej kwoty

Po przekazaniu niezbędnych danych, Trójstronna Komisja ma czas na zapoznanie się z nimi i ustalenie wysokości pensji minimalnej, która będzie obowiązywała w roku następnym. Taka informacja musi zostać uzgodniona do dnia 15 lipca każdego roku. Dlaczego tak szybko? Gdyż wysokość minimalnego wynagrodzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Ogłoszenie musi mieć miejsce do 15 września każdego roku.

Co oznacza wzrost płacy minimalnej?

Wzrost płacy minimalnej to znacznie więcej niż tylko poprawa warunków materialnych pracowników. Od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę zależy również wysokość składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych. Podwyższenie pensji minimalnej to również wyższe kary za przewinienia podatkowe czy wyższa kwota wolna od zajęcia egzekucyjnego. Z tego choćby względu minimalne wynagrodzenie i jego wzrost wciąż budzi wiele kontrowersji.

Zobacz inne porady dla pracodawców

Komentarze

(brak komentarzy)
Redakcja Praca-gliwice.info zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.

PRACA W MIASTACH
Wszelkie prawa zastrzeżone. MediaBielsko.pl © 2007-2018